Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του μεταδιδακτορικού ερευνητικού προγράμματος: «Επεκτείνοντας τη δημόσια σφαίρα, ενισχύοντας τον λαϊκό ακτιβισμό: ελληνικές εθελοντικές συσσωματώσεις στην Κύπρο 1878-1931» “Expanding the public sphere, enhancing popular activism: Greek voluntary associations in Cyprus (1878-1931)”. Πλοηγηθείτε στη σελίδα μας, αναζητήστε συλλόγους που ιδρύθηκαν στην Κύπρο στην πρώτη φάση της αγγλοκρατίας (1878-1931) και πρόσωπα που στελέχωσαν τα διοικητικά συμβούλιά τους.

Η έρευνα χρηματοδοτήθηκε από πρόγραμμα χρηματοδότησης Ονήσιλος του Πανεπιστημίου Κύπρου (2020-2022), εκπονήθηκε από τη μεταδιδακτορική ερευνήτρια Μαριάννα Χριστοπούλου υπό την εποπτεία του αναπληρωτή καθηγητή Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, Πέτρου Παπαπολυβίου.