ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ/ΜΟΥΣΙΚΟ-ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ (1929)