ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ (1922)/ ΚΕΡΑΥΝΟΣ (1926)