ΕΘΝΙΚΟΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΝ ΑΥΛΩΝΑΣ “Η ΕΛΠΙΣ”