ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥΣΑΣ