ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΡΩΣΙΩΝ “ΟΜΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ”