ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΙΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ